Hassas Döküm Prosesi

Hassas Döküm Prosesi

Hassas Döküm yöntemiyle parça üretimi, üretilecek parçanın mum modellerinin mum enjeksiyon preslerinde imalatı için kalıpların hazırlanması ile başlamaktadır.

Oluşturulan mum modeller yapılan göz kontrolün ardından mum yolluklara parçanın geometrisine göre belirli sayıda bağlanır.

Salkımlar seramik malzemeyle kaplanarak döküm yapılacak kabuk oluşturulur. Bu işlem özel olarak hazırlanmış seramik banyolarına mum salkımın daldırılması ile oluşur.

Kalan son mum kalıntılarını uzaklaştırmak ve seramiğe mukavemet kazandırmak için seramik kabuklara sin terleme yapılır. Yapılan sin terleme sayesinde mukavemet kazanan seramik kabukların döküm esnasında oluşacak sıcaklık farkından dolayı çatlama riskini ortadan kaldırır.

Dökümü yapılacak malzemenin kimyasal analizine uygun reçetesi hazırlanarak indüksiyon ocağına metal yüklemesi yapılarak ergitme yapılır. Parça geometrisine ve malzemeye bağlı olarak belirlenen döküm sıcaklığı ayarlandıktan sonra döküm işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca dökülen her döküm şarjının kimyasal analiz spektrometresi ile malzeme uyumluluğu kontrol edilir.

Parçalara yüzey kontrolü ve tesviye uygulanmasının ardından yüzey kumlaması yapılarak kalite kontrole sevk edilir.

Dökülen parçalara sevkiyat öncesi kalite kontrolü yapılır ve kalite kontrolünden geçen parçalar ölçüm kontrolüne ve müşteri talebine göre uygulanan tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerine tabii tutulurlar.